CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

- Bằng việc bạn truy cập, đăng nhập vào website Quatangketnoi.com.vn, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận thực hiện những điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng không sử dụng và thực hiện các giao dịch trên website Quatangketnoi.com.vn.
- Chính Sách Bảo Mật này thể hiện sự cam kết của Công ty TNHH Sao Hỏa - đơn vị sở hữu, quản lý, khai thác hợp pháp website Quatangketnoi.com.vn (sau đây tùy từng trường hợp được gọi tắt là “Mars” hoặc “chúng tôi”) trong việc sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân của bạn và/hoặc các thông tin khác do bạn cung cấp.

THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP
Chúng tôi sẽ thu thập các loại thông tin của bạn và theo các phương thức sau:
+ Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào website, đăng ký thông tin, thực hiện các giao dịch trên website, tham gia những cuộc thi do chúng tôi tổ chức thông qua website Quatangketnoi.com.vn, tham dự rút thăm trúng thưởng, tham gia các khảo sát và các hình thức cung cấp tương tự khác. Các thông tin bạn cung cấp theo đó bao gồm nhưng không giới hạn tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh của bạn, địa chỉ IP, địa chỉ nhận hàng.
Chúng tôi có thể thu thập thông tin người dùng từ sự viếng thăm website thông qua việc sử dụng "Web Beacons". Web Beacons cho phép ghi lại dữ liệu về sự viếng thăm hoặc các giao dịch được thực hiện trên website, ví dụ: lượt truy cập vào các mục hoặc các sản phẩm, mức độ ưa thích, quan tâm dòng sản phẩm nào… Chúng tôi chỉ dùng các thông số này để phân tích, từ đó lựa chọn sản phẩm phục vụ bạn được tốt hơn, và cải thiện hoạt động của trang web nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho bạn và các khách truy cập khác.
+ Cookies: Thông qua việc sử dụng Cookies, chúng tôi thu thập và phân tích địa chỉ IP được sử dụng để nối kết máy tính của bạn với internet; máy tính và thông tin kết nối như trình duyệt và phiên bản trình duyệt; hệ điều hành; lịch sử mua hàng; xác nhận khi bạn mở email mà chúng tôi gửi cho bạn; ngày giờ và các URL đưa đến với website chúng tôi. Cookies không thể truy cập hoặc phân lượng dữ liệu trong ổ cứng máy tính của bạn.
+ Đăng ký Email Newsletter: Khi bạn đăng ký địa chỉ email tại Quatangketnoi.com.vn để nhận các bản tin giới thiệu hàng ngày, bạn sẽ bắt đầu nhận được bản tin của Quatangketnoi.com.vn qua email - gọi chung là Newsletter, trừ khi bạn quyết định không tiếp nhận các thông tin này. Nếu bạn thay đổi và quyết định không tham gia vào danh sách nhận Newsletter, bạn có thể vào bỏ đăng ký nhận bản tin tại mục Tài Khoản Thành Viên.

SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC
- Chúng tôi cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin thu thập được từ bạn nhằm nghiên cứu cải thiện các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho bạn và nhằm mục đích liên hệ với bạn, thực hiện các giao dịch giữa bạn với chúng tôi trên website Quatangketnoi.com.vn, hiển thị tên đăng nhập (username) của bạn cho các hoạt động marketing được hiển thị tại trang chủ của Quatangketnoi.com.vn và các mục đích khác được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.
- Ngoài các mục đích nêu trên, chúng tôi cam kết sẽ chỉ sử dụng các thông tin thu thập được từ bạn sau khi đã nhận được sự chấp thuận của bạn.
- Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật để giữ bí mật tuyệt đối các thông tin của bạn mà chúng tôi được cung cấp hoặc thu thập được.

QUY ĐỊNH CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI ĐỐI TÁC THỨ BA
- Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của bạn, trừ những điều được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này. Trong chừng mực cần thiết của việc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba có liên quan dưới đây:
+ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (gọi tắt là “AIA Việt Nam”): Chúng tôi có thể sẽ cung cấp các thông tin của bạn theo yêu cầu của các nhân sự có thẩm quyền của AIA Việt Nam nhằm phục vụ cho các hoạt động cải thiện hiệu quả sử dụng website, thống kê, hoặc các mục đích khác.
+ Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty để lưu trữ, back-up dữ liệu của website này nhằm đảm bảo việc vận hành website được xuyên suốt. Các đối tác này ("Nhà cung cấp dịch vụ") sẽ được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin liên quan như chính chúng tôi.
+ Các công ty thẻ tín dụng: Nếu bạn đặt hàng trên website Quatangketnoi.com.vn, những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được chuyển đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn để thực hiện kiểm tra và xác nhận quyền sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán mua hàng của bạn. Các thông tin này được hoàn toàn bảo mật và mã hóa để đảm bảo tính an toàn cao nhất khi thanh toán.
+ Thông tin tổng hợp: Chúng tôi cung cấp thông tin tổng hợp và báo cáo cho AIA Việt Nam liên quan đến một số chỉ số hoạt động của website. Những thông tin này là những thông tin chung, không phải là thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin tổng hợp để biết thêm thông tin chung về đối tượng khách hàng của chúng tôi từ đó chúng tôi có thể lựa chọn sản phẩm và tổ chức các chương trình bán hàng phù hợp nhất
+ Công ty vận chuyển hàng hóa: Nếu bạn thực hiện mua hàng tại Quatangketnoi.com.vn, tên, số điện thoại và thông tin giao, nhận của bạn phải được cung cấp cho đối tác giao, nhận của chúng tôi để thực hiện chuyển hàng hóa đến bạn (trong trường hợp hàng được chuyển qua đối tác vận chuyển thứ ba).
+ Dữ liệu thông qua giao dịch của website khác: Nếu bạn viếng thăm Quatangketnoi.com.vn từ một website khác, website của bên thứ ba, website này có thể truy xuất và thu thập thông tin giao dịch của cá nhân bạn. Để theo dõi và ghi nhận giao dịch của bạn, website của bên thứ ba có thể cung cấp theo bạn một mã lệnh, một cookie hay một hình ảnh nhằm định danh bạn. Điều này chỉ xảy ra nếu bạn liên kết đến Quatangketnoi.com.vn thông qua một website khác. Những giao dịch bất kỳ tại Quatangketnoi.com.vn mà có mã lệnh như vậy sẽ được gửi báo cáo lại với website đó. Chúng tôi chỉ gửi những thông tin không phải là thông tin cá nhân của bạn, như ngày thực hiện giao dịch, những sản phẩm bạn mua, tổng số tiền mua. Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào đến website của bên thứ ba để họ có thể xác định được bạn là ai. Sự hiện diện của một thanh điều hướng (Navigation bar) trên đầu bất kỳ trang web nào của Quatangketnoi.com.vn, điều đó có nghĩa là bạn đang truy cập Quatangketnoi.com.vn thông qua một website khác, website của bên thứ ba này có thể thấy hoạt động của bạn trên website chúng tôi.
+ Liên kết đến website của đối tác: website Quatangketnoi.com.vn có thể chứa một số liên kết đến website của các đối tác như các nhà sản xuất, nhà cung cấp của chúng tôi. Việc cung cấp những liên kết đến website của các đối tác thứ ba chỉ nhằm giúp bạn tham khảo thông tin thuận tiện hơn. Chúng tôi không có trách nhiệm hay chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin hoặc nội dung hiển thị trên những website này, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra tính bảo mật đối với mỗi website mà bạn viếng thăm.
+ Thực thi pháp luật và bảo vệ người sử dụng: Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của bạn theo pháp luật để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian lận hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như khách hàng của chúng tôi, hoặc người sử dụng. Sau khi cung cấp cho bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn có thể được biết bởi những người khác trong phạm vi cho phép hoặc yêu cầu của luật áp dụng.

QUY ĐỊNH LIÊN KẾT THÀNH VIÊN
- Chúng tôi duy trì mối quan hệ với các website liên kết của đối tác. Mặc dù chúng tôi không thể quản lý các hoạt động của đối tác để điều hành những website đó, nhưng chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch với bất kỳ thành viên có những sai phạm, ví dụ như: gửi thư rác, vi phạm thương hiệu hàng hóa, làm phương tiên lợi dụng để lôi kéo khách viếng thăm, hoặc những hoạt động vi phạm pháp luật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện một liên kết xấu bằng cách gửi email đến địa chỉ cs.aiagift@mars-vn.com

QUY ĐỊNH VỀ AN NINH
- Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa khi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản, bao gồm cả những lĩnh vực liên quan đến đặt hàng trực tuyến, tình trạng đặt hàng, những yêu cầu gửi newsletter và các hình thức khuyến mãi.
- Website được sử dụng công nghệ Tường lửa (firewall) chuyên nghiệp và kỹ thuật SSL để mã hóa thông tin nhạy cảm của cá nhân bạn như tên, địa chỉ và thông tin thẻ tín dụng.
- Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có hệ thống máy tính nào là an toàn tuyệt đối và đó là những rủi ro vốn có khi thực hiện các giao dịch trên internet. Để đảm bảo bạn có các tính năng bảo mật mới nhất trên trình duyệt của mình, bạn nên tải về phiên bản mới nhất của trình duyệt ưa thích của bạn và cần phải có hỗ trợ SSL đầy đủ. 

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI/ XOÁ BỎ/ TỪ CHỐI THÔNG TIN
- Nếu tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà, số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân khác của bạn có thay đổi, bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc bỏ đi các thông tin có liên quan bằng cách vào phần Tài Khoản Thành Viên của mình để thay đổi. Tại đây, bạn cũng có thể vào phần “Bỏ đăng ký nhận bản tin” để từ chối nhận các bản tin do Quatangketnoi.com.vn gửi đến. 

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
- Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.
- Bản Chính Sách Bảo Mật cập nhật sẽ được công bố trên website Quatangketnoi.com.vn và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất. Bằng việc tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận Chính sách Bảo Mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

QUY ĐỊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về Chính Sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: 1900 7196

Chơi Video

Our company history and facts

I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

Chơi Video

Design & development process demonstration

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul,like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.